- Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας - http://naousa08.ekped.gr -

Παράταση υποβολής κρίσεων εργασιών

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές δυσκολίες που παρουσιάστηκαν εξαιτίας των διακοπών ρεύματος αποφάσισε:

1. Τελική προθεσμία υποβολής κρίσεων των εργασιών: 11 Μαρτίου 2008 (αφορά στους κριτές των εργασιών).

2. Οριστική υποβολή διορθωμένων κειμένων εισηγήσεων που έχουν κριθεί: 18 Μαρτίου 2008 (αφορά στους εισηγητές που κλήθηκαν να κάνουν διορθώσεις στις εργασίες τους)

 Ο Πρόεδρος

Δοδοντσής Μιλτιάδης