- Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας - http://naousa08.ekped.gr -

Οδηγίες για εργασίες τύπου poster

Οδηγίες για τις εργασίες που θα παρουσιαστούν με poster (αφίσα)

[αφορά εισηγητές των οποίων η εργασία έχει τη μορφή poster (αφίσα)]

Οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν προσωπικό μήνυμα (email) με όλες τις επιμέρους λεπτομέρειες.

Από την Οργανωτική Επιτροπή