- Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας - http://naousa08.ekped.gr -

Λήξη Συνεδρίου

Φωτογραφίες από τις εργασίες του συνεδρίου