- Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας - http://naousa08.ekped.gr -

Χώροι συνεδρίου

 Συνεδριακό Κέντρο Ξεν. Βέρμιο [1]    Εργαστηριακοί χώροι<br>  Σ.Ε.Κ. Νάουσας [2]

Συνεδριακή Αίθουσα
Ξεν. “Βέρμιο” (Αγ. Νικόλαος)
(220 Θέσεις)

 

Εργαστηριακοί χώροι
Σ.Ε.Κ. Νάουσας

 Αίθουσα διαλέξεων ΣΕΚ Νάουσας [3]    Αίθουσα διαλέξεων ΣΕΚ Νάουσας [4]

 Αίθουσα διαλέξεων ΣΕΚ Νάουσας
(250 θέσεων)

 

 Συνεδριακό Κέντρο
Σχολής Αριστοτέλους
(80 θέσεις)