- Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας - http://naousa08.ekped.gr -

Φωτογραφίες

Φωτογραφίες από τις εργασίες του συνεδρίου


Συνεδριακοί χώροι


Από την περιοχή της Νάουσας