- Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας - http://naousa08.ekped.gr -

Οργάνωση

Το 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2008

οργανώνεται από:

• το Παράρτημα της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών Ημαθίας,
• την Πανελλήνια Ένωση εκπαιδευτικών για τις Φυσικές Επιστήμες «Μιχάλης Δερτούζος» [1]και
• την Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» (e-Δίκτυο-ΤΠΕ-Ε [2])


Συνδιοργανωτές