- Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας - http://naousa08.ekped.gr -

Παρ 9 Μαΐου-Έναρξη

Κεντρική αίθουσα, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,

Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας, Λόγγου-Τουρπάλη, Νάουσα

Προεδρείο: Δοδοντσής Μιλτιάδης, Κολτσάκης Βαγγέλης, Σαλονικίδης Γιάννης