- Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας - http://naousa08.ekped.gr -

Σαβ 10 Μαΐου-Εργαστήρια

Σάββατο 10 Μαΐου 2008

Τόπος: Εργαστήρια ΗΥ ΣΕΚ Νάουσας & 3ου Γυμνασίου Νάουσας

Υπόμνημα

Σταθμοί Εργασίας ανά εργαστήριο (διαθέσιμες θέσεις)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ

Αγοραστούδης Θωμάς: «Αξιοποίηση υπολογιστών ξεπερασμένης τεχνολογίας»

[Προσβάσιμο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας]

ΠΡΩΪ

Προσέλευση: 09:30-09:45

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

Προσέλευση: 16:00-16:15