- Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας - http://naousa08.ekped.gr -

Εγγραφές

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για την προεγγραφή συνέδρου θα πρέπει να συμπληρωθεί το δελτίο εγγραφής (επισυνάπτεται) και να υποβληθεί (μαζί με την απόδειξη κατάθεσης των εξόδων συμμετοχής):

Τα έξοδα συμμετοχής πρέπει να καταβληθούν στην Eurobank EFG, στο λογαριασμό:

ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Έξοδα συμμετοχής: 30 € για όλους τους συνέδρους.

Στα έξοδα συμμετοχής περιλαμβάνονται: ο φάκελος συνέδρου, τα πρακτικά συνεδρίου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, οπτικοί δίσκοι DVD με εκπαιδευτικό λογισμικό και άλλο πολυμεσικό υλικό και καφέδες – μπουφές για όλες τις ημέρες του συνεδρίου.

Στην περίπτωση που σύνεδρος δεν προσέλθει στο συνέδριο ενώ έχει προκαταβάλει τα έξοδα εγγραφής, η Οργανωτική Επιτροπή αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποστείλει ταχυδρομικά, με δικά της έξοδα, το φάκελο συνέδρου και τα πρακτικά στην ταχυδρομική διεύθυνση του δελτίου εγγραφής.

Εάν έχετε απορίες μπορείτε να υποβάλλετε ερώτημα στή σελίδα: Συχνές ερωτήσεις > Ερωτήματα [1]


Δελτίο συμμετοχής [2]