- Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας - http://naousa08.ekped.gr -

Βεβαιώσεις

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου θα δώσει βεβαιώσεις συμμετοχής σε όσους/ες εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στις εργασίες του συνεδρίου.

Τύποι βεβαιώσεων

Παραλαβή βεβαιώσεων

Η παραλαβή βεβαιώσεων των συνέδρων θα γίνεται από την κεντρική γραμματεία του ΣΕΚ Νάουσας από τις 16:00 το Σάββατο 10 Μαΐου 2008.

Βεβαιώσεις θα δίνονται και το πρωί της Κυριακής 11 Μαΐου 2008 από τη γραμματεία που θα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας, Νάουσα.

Οι βεβαιώσεις εργαστηριακών δραστηριοτήτων θα δίνονται από τον εκάστοτε εκπαιδευτή αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κάθε εργαστηριακής δραστηριότητας.

Οι λοιπές βεβαιώσεις θα δοθούν με ευθύνη της οργανωτικής επιτροπής.

Διευκρινίσεις

Για την παραλαβή των βεβαιώσεων κάθε τύπου (πλην κριτών και Ο.Ε.) απαιτείται η φυσική παρουσία του/της συνέδρου ή του/της εισηγητή/ριας.

Η παροχή βεβαίωσης δε συνδέεται με την πληρωμή του ποσού εγγραφής στο συνέδριο.
[αυτό σχετίζεται μόνο με την παραλαβή του φακέλου συνέδρου, το πρόσθετο ψηφιακό υλικό και τις άλλες προσφορές]