- Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας - http://naousa08.ekped.gr -

Πρακτικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στα ψηφιακά πρακτικά του συνεδρίου από τη διεύθυνση: http://ekped.gr/praktika/index.htm [1]


Σχετικά με την αποστολή των φακέλων συνέδρων που κατέβαλαν το ποσό εγγραφής θα υπάρξει απόφαση της οργανωτικής επιτροπής για τήρηση σειράς προτεραιότητας, αφού τόσο οι φάκελοι συνέδρου όσο και τα έντυπα πρακτικά δεν επαρκούν ώστε να καλύψουν όλα τα αιτήματα.

Στην περίπτωση που δε θα μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες σας θα σας ζητηθεί ένας λογαριασμός τραπέζης για επιστροφή των χρημάτων.