Εκτύπωση Εκτύπωση

Οδηγίες για εργασίες τύπου poster

Ανακοινώσεις Χωρίς σχόλια »

Οδηγίες για τις εργασίες που θα παρουσιαστούν με poster (αφίσα)

[αφορά εισηγητές των οποίων η εργασία έχει τη μορφή poster (αφίσα)]

  • Οι εισηγητές θα πρέπει να ετοιμάσουν, να εκτυπώσουν και να αναρτήσουν οι ίδιοι το poster τους. Η οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου θα διαθέσει το χώρο και τα υλικά ανάρτησης.
  • Τα posters θα πρέπει να παραμείνουν αναρτημένα στο χώρο που θα διατεθεί, καθ’ όλη τη διάρκεια παρουσίασης εργασιών της αντίστοιχης ειδικότητας, το Σάββατο 10 Μαΐου 2008. Οι εισηγητές (ή τουλάχιστον ένας εκ των συγγραφέων) θα πρέπει να παρευρίσκονται στο χώρο ανάρτησης των posters κατά το χρονικό διάστημα 11:30-13:00, για να παρουσιάζουν την εργασία τους στους ενδιαφερόμενους.
  • Οι διαστάσεις των posters πρέπει να είναι έως 85 cm x 120 cm (φύλλο Α0, κατακόρυφη διάταξη). Ο τίτλος της εργασίας θα πρέπει να εμφανίζεται στο πάνω μέρος του poster με κεφαλαία γράμματα και με ελάχιστο μέγεθος 90pt. Κάτω από τον τίτλο της εργασίας θα πρέπει να αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα και οι τίτλοι των συγγραφέων. Αν είναι δυνατόν, να χρησιμοποιηθεί γραμματοσειρά “sans serif”, όπως Arial ή Helvetica για όλο το κείμενο, με ευανάγνωστο μέγεθος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν προσωπικό μήνυμα (email) με όλες τις επιμέρους λεπτομέρειες.

Από την Οργανωτική Επιτροπή


WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Σύνδεση