Σάββατο 10 Μαΐου 2008

Τόπος: Αμφιθέατρο ΣΕΚ Νάουσας

 

ΠΡΩΪ

Προσέλευση – Εγγραφές: 08-45-09:15

Σημείωση: Οι εισηγήσεις είναι 20΄