Σάββατο 10 Μαΐου 2008

Τόπος: Αίθουσα διαλέξεων & Αμφιθέατρο ΣΕΚ Νάουσας

 

ΠΡΩΪ

Προσέλευση – Εγγραφές: 08:45-09:15

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

Σημείωση: Οι εισηγήσεις είναι 20΄