Σάββατο 10 Μαΐου 2008

Τόπος: Αίθουσα συνεδρίων Ξενοδοχείου “ΒΕΡΜΙΟ” – Αγ. Νικόλαος

 

ΠΡΩΪ

Προσέλευση – Εγγραφές: 08:45-09:15

Σημείωση: Οι εισηγήσεις είναι 15΄