ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

  • 1 Οκτωβρίου2007: 1η ανακοίνωση Συνεδρίου
  • 5 Νοεμβρίου 2007: 2η ανακοίνωση Συνεδρίου
  • 11 Ιανουαρίου 2008: Υποβολή περιλήψεων εισηγήσεων
  • 4 Φεβρουαρίου 2008: Έναρξη εγγραφών
  • 22 Φεβρουαρίου 2008: Υποβολή πλήρων κειμένων εισηγήσεων στην επιτροπή κριτών
  • 14 Μαρτίου 2008: Οριστική υποβολή κειμένων εισηγήσεων που έχουν κριθεί
  • 18 Μαρτίου 2008: Οριστική υποβολή κειμένων εισηγήσεων που έχουν κριθεί
  • 31 Μαρτίου 2008: 1η Ανακοίνωση προγράμματος
  • 14 Απριλίου 2008: Τελικό Πρόγραμμα
  • 9, 10 & 11 Μαΐου 2008: Διεξαγωγή Συνεδρίου