Κεντρική αίθουσα, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,

Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας, Λόγγου-Τουρπάλη, Νάουσα

Προεδρείο: Δοδοντσής Μιλτιάδης, Κολτσάκης Βαγγέλης, Σαλονικίδης Γιάννης