Σάββατο 10 Μαΐου 2008

Τόπος: Αίθουσα διαλέξεων ΣΕΚ Νάουσας

 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

Προσέλευση – Εγγραφές: 15:30-16:00

Σημείωση: Οι εισηγήσεις είναι 15΄