Σάββατο 10 Μαΐου 2008

Τόπος: Αίθουσα διαλέξεων 3ου Γυμνασίου Νάουσας

 

ΠΡΩΪ

Προσέλευση – Εγγραφές: 08:45-09:15


ΑΠΟΓΕΥΜΑ

 

Σημείωση: Οι εισηγήσεις είναι 15΄