Σάββατο 10 Μαΐου 2008

Τόπος: Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας

ΠΡΩΪ

Προσέλευση – Εγγραφές: 09:15-09:45

Προεδρείο: Στυλιανού Λιάνα, Σκεντερίδου Παρθένα, Μπόντα Καλλιόπη, Μπογδαμπεΐδης Ευθύμιος

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Σημείωση: Οι εισηγήσεις είναι 20΄.