Συνεδριακό Κέντρο Ξεν. Βέρμιο    Εργαστηριακοί χώροι<br>  Σ.Ε.Κ. Νάουσας

Συνεδριακή Αίθουσα
Ξεν. “Βέρμιο” (Αγ. Νικόλαος)
(220 Θέσεις)

 

Εργαστηριακοί χώροι
Σ.Ε.Κ. Νάουσας

 Αίθουσα διαλέξεων ΣΕΚ Νάουσας    Αίθουσα διαλέξεων ΣΕΚ Νάουσας

 Αίθουσα διαλέξεων ΣΕΚ Νάουσας
(250 θέσεων)

 

 Συνεδριακό Κέντρο
Σχολής Αριστοτέλους
(80 θέσεις)