Σάββατο 10 Μαΐου 2008

Τόπος: Εργαστήρια ΗΥ ΣΕΚ Νάουσας & 3ου Γυμνασίου Νάουσας

Υπόμνημα

Σταθμοί Εργασίας ανά εργαστήριο (διαθέσιμες θέσεις)

  • 1ο Εργαστήριο ΣΕΚ Νάουσας: 16 ΗΥ
  • 2ο Εργαστήριο ΣΕΚ Νάουσας: 16 ΗΥ
  • 3ο Εργαστήριο ΣΕΚ Νάουσας: 13 ΗΥ
  • 4ο Εργαστήριο ΣΕΚ Νάουσας: 16 ΗΥ
  • 5ο Εργαστήριο 3ου Γυμνασίου Νάουσας: 11 ΗΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ

Αγοραστούδης Θωμάς: «Αξιοποίηση υπολογιστών ξεπερασμένης τεχνολογίας»

[Προσβάσιμο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας]

ΠΡΩΪ

Προσέλευση: 09:30-09:45

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

Προσέλευση: 16:00-16:15