ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Δοδοντσής Μιλτιάδης, e-mail: mdodontz@sch.gr , τηλ. e-mail, 23310-72848 ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Ημαθίας
  • Σαλονικίδης Γιάννης, salnk@sch.gr και naousa08@ekped.gr, τηλ: 2310-726560 (απόγευμα)