Το 1ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας πραγματοποιήθηκε στη Νάουσα 9, 10 και 11 Μαΐου 2008, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας.

Κύριος σκοπός του συνεδρίου ήταν να φέρει όσο το δυνατόν περισσότερους εκπαιδευτικούς σε επαφή με το εκπαιδευτικό λογισμικό, το διαδίκτυο και τη χρήση τους στις αίθουσες διδασκαλίας και τα σχολικά εργαστήρια. Επιπλέον, να γνωστοποιήσει τις εξελίξεις και τις τάσεις στην παιδαγωγική αξιοποίηση του ψηφιακού υλικού στην εκπαίδευση.

Ειδικότερα η θεματολογία του συνεδρίου περιελάμβανε τις παρακάτω ενότητες:
· Εκπαιδευτικό λογισμικό (ψηφιακά εκπαιδευτικά πακέτα, νέα εκπαιδευτικά λογισμικά, Ελεύθερο Λογισμικό – Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα, συνοδευτικό πολυμεσικό υλικό των Νέων Βιβλίων Δημοτικού & Γυμνασίου, διδακτικές εφαρμογές εκπαιδευτικού λογισμικού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων)
· Εκπαιδευτικές Πύλες, Δικτυακοί τόποι Σχολικών Μονάδων, Εκπαίδευση & ασφάλεια στο Διαδίκτυο
· Θέματα δημιουργίας, αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού και διδακτικής μεθοδολογίας .

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν κεντρικές ομιλίες, workshops (εργαστήρια), tutorials, προφορικές ανακοινώσεις, παρουσιάσεις αφισών και στρογγυλά τραπέζια σχετικά με τη θεματολογία του συνεδρίου που πλαισιώνονταν από παράλληλες συνεδρίες ειδικοτήτων.
Δόθηκε ιδιαίτερο βάρος σε ζητήματα της εκπαιδευτικής πράξης με τη διεξαγωγή μεγάλου αριθμού εργαστηριακών δραστηριοτήτων.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 3 κεντρικές ομιλίες, παρουσιάστηκαν 151 εργασίες με τη μορφή εισηγήσεων 10 εργασίες τύπου αφίσας (poster), 2 στρογγυλά τραπέζια με 13 ομιλητές και πραγματοποιήθηκαν 31 εργαστηριακές δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα.

Με τη λήξη του συνεδρίου δόθηκαν 721 βεβαιώσεις παρακολούθησης συνέδρων και 287 βεβαιώσεις εισηγητών/εκπαιδευτών/κριτών/μελών Ο.Ε. Το σύνολο των συμμετεχόντων ξεπέρασε τα 800 άτομα.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου διανεμήθηκαν συνολικά 688 τόμοι πρακτικών (1024 σελίδων – 2 τόμοι), 500 οπτικοί δίσκοι με λογισμικό για την Β΄/θμια εκπαίδευση, 300 οπτικοί δίσκοι με λογισμικό για την Α΄/θμια και 700 δίσκοι με άλλο ψηφιακό υλικό που προσέφεραν εισηγητές, χορηγοί κλπ.

Οι 3 ημέρες του συνεδρίου καλύφθηκαν online από κλιμάκιο του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (24 ώρες συνολικά ζωντανής μετάδοσης).

Επίσης, στο πλαίσιο του συνεδρίου βραβεύτηκαν οι πληρέστεροι δικτυακοί ιστότοποι των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που φιλοξενούνται σε διακομιστές του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιήθηκε με τη βοήθεια πολλών εκπαιδευτικών που αφιέρωσαν δεκάδες ώρες εθελοντικής εργασίας για την αξιολόγηση των σχολικών ιστοσελίδων. Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε όλους και όλες για τη συνεισφορά τους.

Νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε όλους τους συντελεστές της επιτυχούς διοργάνωσης και ιδιαίτερα τους διευθυντές, υποδιευθυντές και προσωπικό του ΣΕΚ Νάουσας, 1ου ΕΠΑΛ Νάουσας, 3ου Γυμνασίου Νάουσας, τη γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πακεδονίας, τους εκπαιδευτικούς σχολείων της Νάουσας και όλο το κλιμάκιο του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου που ήταν υπεύθυνο για την απευθείας μετάδοση. Πραγματικά υπερέβαλλαν τους εαυτούς τους με πολύωρη εθελοντική εργασία και αποτέλεσαν βασικότατους συντελεστές της επιτυχούς διεξαγωγής του συνεδρίου.

Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας και το Δήμο Νάουσας η βοήθεια των οποίων (υλική, οικονομική και ηθική) ήταν σημαντική και κρίσιμη.

Τέλος ευχαριστούμε τους χορηγούς μας που μας βοήθησαν οικονομικά ή/και με υλικό προσφέροντας κι αυτοί τα μέγιστα.

Θα θέλαμε επίσης να τονίσουμε την άψογη συνεργασία με την πλειονότητα των εισηγητών, το επίπεδο προετοιμασίας των οποίων μας ξάφνιασε ευχάριστα.

Αγαπητοί σύνεδροι,

Το Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας φιλοδοξεί να αποτελέσει τα επόμενα χρόνια ένα χώρο συνάντησης όλων των εκπαιδευτικών που θέλουν να καταθέσουν τις προτάσεις τους, τα ερευνητικά τους πορίσματα ή τους προβληματισμούς τους σχετικά με την παιδαγωγική αξιοποίηση του ψηφιακού υλικού στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Σας διαβεβαιώνουμε πως θα λάβουμε υπόψη όλες τις επισημάνσεις σας για βελτίωση της οργάνωσης και εμπλουτισμό της θεματολογίας του συνεδρίου και σας προσκαλούμε στην επόμενη συνάντηση σε δύο χρόνια.

Για την Οργανωτική Επιτροπή

Δοδοντσής Μιλτιάδης
Σαλονικίδης Γιάννης

Νάουσα, Μάιος 2008