Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου θα δώσει βεβαιώσεις συμμετοχής σε όσους/ες εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στις εργασίες του συνεδρίου.

Τύποι βεβαιώσεων

 • Βεβαίωση παρακολούθησης
  Την παραλαμβάνουν όσοι/ες παρακολούθησαν τουλάχιστον μία πλήρη συνεδρία.
 • Βεβαίωση παρακολούθησης εργαστηριακών δραστηριοτήτων
  Την παραλαμβάνουν όσοι/ες παρακολούθησαν τουλάχιστον μία εργαστηριακή δραστηριότητα διάρκειας 1 διδακτικής ώρας.
 • Βεβαίωση παρουσίασης
  Δίνεται στους εισηγητές προφορικών ανακοινώσεων, εισηγήσεων, ομιλιών, αφισών και σε όσους συμμετείχαν ως ομιλητές σε στρογγυλά τραπέζια.
 • Βεβαίωση εκπαιδευτή εργαστηριακών δραστηριοτήτων
  Την λαμβάνουν οι εκπαιδευτές εργαστηριακών δραστηριοτήτων.
 • Βεβαίωση κριτών
  Δίνεται στα μέλη της επιτροπής κρίσης εργασιών που έχουν κρίνει εργασίες που υποβλήθηκαν στο συνέδριο.
 • Βεβαίωση συμμετοχής στην Οργανωτική Επιτροπή
  Την παραλαμβάνουν όλα τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής που συμμετείχαν ενεργά στην προετοιμασία και οργάνωση του συνεδρίου (διοργανωτές, γραμματεία, υπεύθυνοι συνεδριών, τεχνική υποστήριξη κλπ.).

Παραλαβή βεβαιώσεων

Η παραλαβή βεβαιώσεων των συνέδρων θα γίνεται από την κεντρική γραμματεία του ΣΕΚ Νάουσας από τις 16:00 το Σάββατο 10 Μαΐου 2008.

Βεβαιώσεις θα δίνονται και το πρωί της Κυριακής 11 Μαΐου 2008 από τη γραμματεία που θα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας, Νάουσα.

Οι βεβαιώσεις εργαστηριακών δραστηριοτήτων θα δίνονται από τον εκάστοτε εκπαιδευτή αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κάθε εργαστηριακής δραστηριότητας.

Οι λοιπές βεβαιώσεις θα δοθούν με ευθύνη της οργανωτικής επιτροπής.

Διευκρινίσεις

Για την παραλαβή των βεβαιώσεων κάθε τύπου (πλην κριτών και Ο.Ε.) απαιτείται η φυσική παρουσία του/της συνέδρου ή του/της εισηγητή/ριας.

Η παροχή βεβαίωσης δε συνδέεται με την πληρωμή του ποσού εγγραφής στο συνέδριο.
[αυτό σχετίζεται μόνο με την παραλαβή του φακέλου συνέδρου, το πρόσθετο ψηφιακό υλικό και τις άλλες προσφορές]